Nieopublikowane

Stemplew 02-01-2017.

[Miejscowość, data pisma]

 

Zaproszenie do składania ofert

[zapytanie o cenę]

 

            Powiat Łęczycki/Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie realizuje projekty „Wybieram dobry zawód” na podstawie umowy RPLD.11.03.01-10-0022/15 dlatego zapraszamy do składania ofert  w celu wyłonienia usługi zakwaterowania wraz z wyżywieniem praktykantów realizujących praktyki zawodowe zgodnie z przyjętym harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania na potrzeby realizacji projektu „Wybieram dobry zawód” Oś Priorytetowa XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności. Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Załacznik:

files/rpo-wybieram/Zapytanie_ofertowe_zakwaterowanie_02-01-2017.docx.

W dniach 14 - 26 stycznia 2017r. uczestnicy Projektu RPO EFS  "Wybieram dobry zawód" w ramach dodatkowych zajęć  specjalistycznych,  uzupełniających  wiedzę i umiejętności praktyczne uczniów ZSZ  w Stemplewie, kształcących się w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (PPOH) przebywali na praktykach zawodowych. Praktyki miały miejsce w Centrum Szkoleniowo - Rekreacyjnym Park Poniwiec w Ustroniu. Zadaniem uczniów było wykonywanie prac pomocniczych w obiekcie  świadczącym  usługi hotelarskie. Podczas pobytu na praktykach zwracano szczególną  uwagę na:
• kulturę osobistą
• samodzielność i pracowitość,
• zainteresowanie wykonywaną pracą, ciekawość poznawczą i inicjatywę,
• życzliwość, komunikatywność,
• przestrzeganie dyscypliny pracy (punktualność, obecność),
• umiejętność pracy w zespole.
Zapoznano uczniów z przepisami bezpieczeństwa na terenie obiektu hotelarskiego.   
Zadaniem grupy było codzienne wykonywanie obowiązków takich jak:
• utrzymywanie porządku w jednostkach mieszkalnych ( wymiana bielizny pościelowej, odkurzanie, wycieranie kurzy);
• utrzymywanie porządku w węzłach higieniczno - sanitarnych;
• utrzymywanie porządku w miejscach dziennego pobytu gości, np. stołówka, sala zabaw dla dzieci, basen, grota solna, siłownia, itp.
• wykonywanie prac pomocniczych w pionie gastronomicznym.
Kolejna część praktyk będzie miała miejsce w czerwcu 2017r.

 WSZYTSKIE ZAJĘCIA REALIZOWANE SĄ NA BAZIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W STEMPLEWIE

LP.

RODZAJ ZAJĘĆ

DZIEŃ TYGODNIA

GODZINA LEKCYJNA

1.

 

DORADZTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE

DULAS AGNIESZKA

 

CZWARTEK

 

    16.00-17.00

DORADZTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE

DULAS AGNIESZKA

 

CZWARTEK

 

   17.00-18.00

2.

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne uzupełniające wiedzę i umiejętności praktyczne  w zawodzie PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

ZIELONKA AGNIESZKA

 

PONIEDZIAŁEK

 

8.00-9.40

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne uzupełniające wiedzę i umiejętności praktyczne  w zawodzie PRACOWNIK POMOCNICZY OBSŁUGI HOTELOWEJ

ZIELONKA AGNIESZKA

 

ŚRODA

 

15.10-16.45

3.

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne uzupełniające wiedzę i umiejętności praktyczne  w zawodzie PRACOWNIK WYROBÓW PAMIĄTKARSKICH I ARTYSTYCZNYCH

KAŁUŻNA GRAŻYNA

 

PONIEDZIAŁEK

 

8.00-9.40

4.

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne uzupełniające wiedzę i umiejętności praktyczne  w zawodzie PRACOWNIK GOSPODARSTWA DOMOWEGO

GAWRON PAWEŁ

 

WTOREK

 

16.50-18.25

5.

 

DORADZTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE

WŁODARCZYK - ŁAGOSZIŃSKA SYLWIA

 

CZWARTEK

 

8.55-9.40

DORADZTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE

WŁODARCZYK - ŁAGOSZIŃSKA SYLWIA

 

CZWARTEK

 

10.40-11.40

6.

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne uzupełniające wiedzę i umiejętności praktyczne  w zawodzie CUKIERNIK

CICHOMSKA JOLANTA

 

PONIEDZIAŁEK

 

 8.00-10.35

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne uzupełniające wiedzę i umiejętności praktyczne  w zawodzie CUKIERNIK

CICHOMSKA JOLANTA

 

WTOREK

 

8.00-8.45

7.

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne uzupełniające wiedzę i umiejętności praktyczne  w zawodzie KUCHARZ

LEWANDOWSKA MAGDALENA

 

CZWARTEK

 

15.10-17.35

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne uzupełniające wiedzę i umiejętności praktyczne  w zawodzie KUCHARZ

LEWANDOWSKA MAGDALENA

 

WTOREK

 

8.00-8.45

8.

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne uzupełniające wiedzę i umiejętności praktyczne  w zawodzie ŚLUSARZ

CIEŚLAK KRZYSZTOF

 

PONIEDZAIŁEK

 

8.55-10.35

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne uzupełniające wiedzę i umiejętności praktyczne  w zawodzie ŚLUSARZ

CIEŚLAK KRZYSZTOF

 

ŚRODA

 

17.40-19.30

 

nabór, rekrutacja sosw stemplew

WSPIERA NAS

 

 

OFERTA ZSZ Stemplew

 

 
 

1 Procent !!!

 

OFERTA EDUKACYJNA

BROSZURA DO POBRANIA

brososw121

 

 
 
 

 

logo ministerstwa edukacji narodowejlogo kuratorium oświaty w łodziherb powiatu łęczyckiegologo ośrodka rozwoju edukacjibiuletyn informacji publicznej

 
 
Go to top