Dnia 3 kwietnia 2019 roku nasi uczniowie z klas IV –VI wzięli udział w I Wojewódzkim Konkursie Matematyczno-Informatycznym „INFOM@T”, który został objęty honorowym patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty –dr. Grzegorza Wierzchowskiego oraz Burmistrza Koluszek –Waldemara Chałat. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych i informatycznych uczniów, pobudzanie twórczego myślenia i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu oraz ukazanie matematyki i informatyki nie tylko jako dziedzin wiedzy ścisłej, ale również jako przestrzeni do rozwijającej zabawy. W konkursie wzięły udział szkoły ze wszystkich 24 powiatów, łącznie 124 szkoły, a test rozwiązywało 1211 uczniów. Uczniowie, jak ich opiekunowie, z niecierpliwością oczekiwali wyników konkursu. Okazało się, iż zostaliśmy najlepszą szkoła w powiecie łęczyckim, a największą ilość punktów zdobyli uczniowie: Kamil i Aleksander. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie zostali nagrodzeniu drobnym upominkami, a zwycięzcy nagrodami rzeczowymi i dyplomami. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce!!!

ZDJĘCIA