13 kwietnia 2019r. wychowankowie Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Stemplewie wzięli udział w IX Rajdzie z Jajem. Współorganizatorem Rajdu była Szkoła Podstawowa w Parzęczewie przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Łęczycy, Urzędu Gminy w Parzęczewie oraz Urzędu Gminy w Dalikowie. Udział w rajdzie jest dla wychowanków przede wszystkim popularyzacją krajoznawstwa i turystyki kwalifikowanej - poznaniu piękna i walorów przyrodniczych Gminy Parzęczew i Gminy Dalików połączone z wyśmienitą zabawą w leśnej scenerii, oraz czynnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu, propagowaniem turystyki jako zdrowego stylu życia, wyrabianiem nawyków wspólnego spędzania wolnego czasu, integracją turystyczną młodzieży z różnych środowisk, umacnianiem serdecznych więzi między turystami oraz poznawanie piękna i walorów turystyczno-krajoznawczych Ziemi Łęczyckiej. Podczas rajdu organizatorzy zagwarantowali wychowankom ciekawe krajobrazowo trasy piesze, gry i zabawy terenowe, zmagania w licznych konkursach i imprezach sportowych, okolicznościowy znaczek, ciepły posiłek na mecie rajdu, dyplomy oraz niecodzienną atmosferę i wspaniałą zabawę z wieloma atrakcjami i niespodziankami. Ze wszystkich rajdów wracamy z licznymi wyróżnieniami i nagrodami za udział w konkursach przeprowadzanych w trakcie imprez. Udział w rajdzie pozwala wychowankom rozwijać swoją wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski, aktywnie wypoczywać na świeżym powietrzu i spędzać swój czas wolny w sposób ciekawy, bezpieczny i atrakcyjny. Młodzież wzmacnia i rozwija w sobie takie cechy, jak: ciekawość, żądza wiedzy, fantazja, radość z przygody i zabawy, otwartość, humor, energia i wola uczenia się. Uprawiane przez wychowanków turystyki i krajoznawstwa kształtuje pozytywne cechy charakteru, wpływa na postawy, poglądy, przekonania oraz uznawane wartości, zasady współżycia i współdziałania w grupie koleżeńskiej, jest doskonałą formą wypoczynku, wyrabiającą nawyk racjonalnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego, dostarczającą wielu wrażeń, radości i satysfakcji, regenerującą siły do pracy w szkole, podnoszącą sprawność fizyczną, uczącą wytrwałości i współzawodnictwa, integrującą grupę oraz zbliżającą do naturalnych warunków przyrody.

ZDJĘCIA