Zapraszamy na IV Rajd Szlakiem Konnym
„Punkt Stemplew” 28 września 2017 r.
Organizatorzy:
Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie
Współorganizatorzy:
Urząd Marszałkowski w Łodzi
Starostwo Powiatu Łęczyckiego
Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie

Głównym celem jest:propagowanie idei turystyki i krajoznawstwa;

  • integracja różnych środowisk;
  • podnoszenie sprawności fizycznej i kultury osobistej;
  • zapewnienie i rozwinięcie potrzeby aktywnego spędzania czasu wolnego;
  • rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej;
  • popularyzacja jazdy konnej i zajęć z hipoterapii ;
  • zapoznanie z trasą Łódzkiego Szlaku Konnego;
  • promowanie szlaku końskiego oraz portalu

 

DOKUMENTY DO POBRANIA