Dyrekcja Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie zgodnie z § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 roku Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm. w sprawie organizacji roku szkolnego, informuje że dni wolne od nauki w roku szkolnym 2018/2019, którymi będą po odpracowaniu:
* dzień 02.11.2018r. zostanie odpracowany 24.11.2018r.
* dzień 02.05.2019r. zostanie odpracowany 25.05.2019r.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z Rozporządzeniem planowane są:

Dla Szkoły Podstawowej nr 2 w MOS

10.04.2019 r. (środa)  - egzamin gimnazjalny część humanistyczna

11.04.2019 r. (czwartek) - egzamin gimnazjalny część matematyczno-przyrodnicza

12.04.2019 r. (piątek) - egzamin gimnazjalny część językowa

15.04.2019 r. (poniedziałek) - egzamin ośmioklasisty z j. polskiego

16.04.2019 r. (wtorek) - egzamin ośmioklasisty z matematyki

17.04.2019 r. (środa) - egzamin ośmioklasisty z j. obcego

Dla Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 w SOSW

18.06.2019 r. (wtorek)     egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

W tych dniach placówka zapewnia zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.