Rada Rodziców

Przewodnicząca – Adrianna Rulka
Z-ca przewodniczącego – Agnieszka Gortat
Sekretarz – Katarzyna Augustynowicz
Skarbnik – Beata Budka
Członek – Bożenna Gortat

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący – Barbara Zwolińska
Z-ca przewodniczącego – Monika Pietrucha
Członek – Małgorzata Kamińska