Rada Rodziców

Przewodnicząca – Adrianna Rulka
Z-ca przewodniczącego – Agnieszka Gortat
Sekretarz – Bożenna Gortat
Skarbnik – Beata Budka
Członek – Katarzyna Augustynowicz

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący – Barbara Zwolińska
Z-ca przewodniczącego – Paweł Andrzejczak
Członek – Małgorzata Kamińska

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW