Rada Rodziców

Przewodnicząca – Adrianna Rulka
Z-ca przewodniczącego – Agnieszka Gortat
Sekretarz – Barbara Zwolińska 
Skarbnik – Beata Budka
Członek – Bożenna Gortat

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący – Paweł Andrzejczak
Z-ca przewodniczącego – Beata Bartoszek
Członek – Małgorzata Kamińska

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW