Poradnik dla rodziców, jak zorganizować dziecku warunki do pracy w domu:

Zadbanie o otoczenie i miejsce, w którym dziecko się uczy.
Dziecko powinno mieć stworzone odpowiednie warunki do pracy także tej zdalnej. Podstawą jest biurko i komputer z dostępem do Internetu. Koniecznością staje się codzienne odbieranie wiadomości przesyłanych przez nauczycieli poprzez pocztę elektroniczną. Drogi rodzicu postarajcie się, by doprowadzić do tego, żeby dziecko odrabiało lekcje we własnym pokoju albo w takim pomieszczeniu, gdzie może być samo.

Zadbanie o porządek wokół, wyeliminowanie rozpraszaczy.
Miejsce pracy powinno być uporządkowane, muzyka wyłączona a telefon odłożony na bok, należy również na czas nauki wyłączyć dźwięk i wibracje nie będzie dzięki temu pokusy, by sprawdzić Facebooka, czy odpisać na smsa.

Ustalenie stałych godzin przeznaczonych na zdalna naukę tak, by nie zaburzać rytmu pracy dziecka.
Najlepiej, by dziecko rozpoczynało i kończyło zdalna naukę o stałych porach. To sprawi, że będzie miało uregulowany rytm dnia. Odpowiednia organizacja pozwoli zaplanować dzień bez szkody dla innych zajęć, a także wyzwoli w dziecku poczucie obowiązku i dyscypliny pracy. Godziny pracy dziecka mogą być tożsame z tymi godzinami, które spędzało w szkole. Wtedy czas spędzony na zdalnej nauce stanie się czymś naturalnym.

Robienie przerw w trakcie zdalnej nauki.
Pamiętajmy, że dziecko ma prawo do przerw w trakcie nauki. Gdy widzimy pojawiające się u dziecka zniechęcenie lub frustrację, zróbmy krótką przerwę. Pamiętajmy, że proces utrwalenia wiedzy oraz analizy postawionych przed mózgiem problemów zachodzi w momencie odprężenia! Pamiętajmy też, że długość sesji nauki powinna zależeć od wieku dziecka. Nie powinny one jednak nigdy przekroczyć 45 minut.

Zadbanie o to, by dziecko pracowało samodzielnie.
Rodzicu, zanim dziecko zacznie opracowywać przesłane przez nauczyciela materiały i zadania, omów z nim, co ma do zrobienia. Niech przejrzy je w twojej obecności i oceni, czy samo da sobie z tym radę i czy będzie miało problemy ze zrozumieniem. Jeśli dziecko odrabia pracę domową w obecności rodzica, istnieje niebezpieczeństwo, że przy pojawieniu się najmniejszych trudności będzie szukało u niego pomocy.