Litery na emblemacie oznaczają :

Głowę ( Head ),

Serce ( Heart ),

Ręce ( Hands )

Zdrowie ( Health)

 

Ślubowanie 4H:

Zobowiązuję swoją głowę- żeby jaśniej myślała,

Zobowiązuję swoje serce - żeby było wierniejsze,

Zobowiązuję swoje ręce - żeby chętniej służyły innym,

Zobowiązuję swoje zdrowie - żeby mi pozwoliło lepiej żyć.

 

Klub 4 H:

 • uczy kierowania się w życiu rozumem,
 • rozwija umiejętności przydatne w całym dorosłym życiu,
 • umożliwia bezpośrednie uczestniczenie w procesie podejmowania decyzji,
 • uczy raczej " jak " niż " co " myśleć,
 • wpaja szacunek i troskę o innych,
 • rozwija silne, partnerskie stosunki pomiędzy młodzieżą i dorosłymi,
 • pomaga zrozumieć innych, którzy mogą wydawać się " odmienni ",
 • wzmacnia zdolność do nawiązywania trwałych przyjaźni,
 • rozwija umiejętności poprzez własnoręcznie wykonywaną pracę,
 • kładzie nacisk na samodzielne wykonywanie projektów przez młodzież,
 • rozwija sprawność manualną,
 • podejmuje wiele działań na rzecz lokalnej społeczności,
 • dba o wszechstronny rozwój głowy, serca i rąk - czyli zdrowego człowieka,
 • uczy podejmowania " zdrowych " decyzji,
 • sprzyja prowadzeniu zdrowego stylu życia,
 • wpaja troskę o czyste i zdrowe środowisko dla mojego klubu, mojej społeczności, mojego kraju i mojego świata.

Hasło 4H

"Uczyć się działając"

przypomina, że najbardziej efektywnym i atrakcyjnym sposobem uczenia jest samodzielne wykonanie danej rzeczy, a nie bierne słuchanie instrukcji o tym, jak należy to robić.

 

Motto 4H

"Najlepsze niech będzie jeszcze lepsze"

motywuje młodzież i dorosłych liderów do ciągłego samodoskonalenia i ulepszania rzeczy uznanych za doskonałe.