PROGRAM KLUBU NASZEJ ZIEMI „GEJZER” 

Cel główny:

1. Poszerzanie wiedzy  ekologicznej oraz efektywne włączanie się do działań na rzecz ochrony przyrody.

Cele szczegółowe:

1. Upowszechnianie idei ekologicznych.

2. Określenie zależności człowieka od przyrody i jego wpływu na środowisko.

3. Edukacja ekologiczna w terenie.

Opracowała: Marzena CEBULSKA