Regulamin klubu wolontariusza w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Juliana Tuwima w Stemplewie przy ZPEWiR w Stemplewie

 

motto:

Nawet, jeśli chodzi tylko o  drobiazg,

zrób coś dla tych, którzy potrzebują pomocy...

 

I. Postanowienia ogólne

1. Wolontariat- to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko – przyjacielskie.

2. Wolontariusz -osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.

3. Klub wolontariatu skierowany jest do ludzi młodych, którzy chcą pomagać innym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne

4. Klub wolontariatu włącza uczniów z SOSW w Stemplewie do działania na rzecz środowiska lokalnego na zasadzie wolontariatu

5. Klub wolontariusza jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać.