Koło istnieje od września 2011 roku. Członkami koła są uczniowie szkoły zawodowej i gimna-zjum. Celem Koła jest nabywanie przez uczniów umiejętności wykonywania podsta-wowych kroków i figur w tańcach, układach tanecznych, wyrabianie poczucia rytmu, słuchu, płynności ruchów, rozwijanie indywidualnych zainteresowań i zamiłowań, kształcenie sprawności ruchowej, rozwijanie indywidualnych zdolności i budowanie własnej wartości.