Prowadzenie zajęć kółka tanecznego ma na celu rozwijanie  zainteresowań wśród uczniów różnymi formami spędzania czasu wolnego oraz fakt, że dzieci bardzo lubią tańczyć.
Aktywność i ruchliwość należą do charakterystycznych i najzupełniej normalnych cech dziecka również w wieku szkolnym. Można zauważyć, że ruch przy muzyce jest ulubioną formą zajęć dla wielu uczniów, ponieważ pozwala odreagować napięcia ,daje możliwość radosnego i spontanicznego „wyżycia się". Ćwiczenia ruchowe przy" muzyce i taniec są doskonałą alternatywą i odskocznią dla „siedzącego" stylu życia. Wobec długich godzin jakie uczeń spędza w szkolnej ławce lub przed komputerem są wskazaną formą relaksu, dostarczają dzieciom dużo radości, stwarzają możliwość odprężenia. Taniec grupowy sprzyja integracji uczestników, daje przyjemność i radość ze wspólnego ruchu.