Kółko teatralne Stempel powstałe z inicjatywy Pani Darii Rygielskiej i Pani Marleny Jaśkiewicz działa od grudnia 2012 roku. Skupia   wszystkich chętnych uczniów  i wychowanków naszego Ośrodka i liczy na dzień dzisiejszy 16 członków. Są to dzieci  i młodzież z lekkim i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym. Zajęcia prowadzone są dwa razy w miesiącu, prowadzą je naprzemiennie P. Rygielska i P. Jaśkiewicz, podczas popołudniowych zajęć odbywających się w internacie. Podstawowym celem naszego kółka jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju wychowanków poprzez rozwijanie ich zdolności aktorskich, recytatorskich, plastycznych i tanecznych, a także kształtowanie ich twórczej postawy wobec życia, stymulowanie aktywności i kształcenie umiejętności pracy w zespole. Naszym nadrzędnym celem jest ponadto promowanie poprawnej polszczyzny.