Koło biblijne istnieje od 1 września 1991 roku. W zajęciach uczestniczą dzieci ze starszych klas. Głównym celem działalności jest budzenie przekonania wśród wychowanków, że Bóg wpływa na nasze życie, nadaje mu właściwy sens, wskazuje drogę, środki do doskonałości chrześcijańskiej i dojrzałego człowieczeństwa.