SU ZPEWIRSTEMPLEW

Z dniem 28. 09. 2017 r. powołany został Samorząd Uczniowski w SOSW w Stemplewie na rok szkolny 2017/ 2018 w składzie:
Przewodniczący – Przemysław Arkuszewski
Z – ca przew. – Marta Zielińska
Sekretarz – Grzegorz Kwaśniak
Skarbnik – Patrycja Jóźwik
Sekcja kulturalno – rozrywkowa:
Patryk Iwiński
Adam Mięksiak
Sebastian Kwiatkowski
Maciej Frydziński
Sekcja gospodarczo – porządkowa:
Izabela Rzepka
Monika Matusiak
Daria Jaros
Karolina Kwiatkowska
Poczet sztandarowy:
Adam Mięksiak – chorąży
Daria Jaros– asysta
Patrycja Jóźwik – asysta

Opiekunowie SU
Jolanta Cichomska
Magdalena Lewandowska
Anna Szymkowska
Sylwia Wojtczak

 

Samorząd Wychowanków MOS:

PRZEWODNICZĄCA: PAULINA TOPOLSKA

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO: ŁUKASZ NAJLEPSZY

SEKRETARZ: KATARZYNA OWCZARZAK

SKARBNIK: DOMINIKA GRANOSIK

Opiekunowie:

Milena Nockowska-Bernardziak

Ewa Kolasa


Od lat w naszym Ośrodku działa Samorząd Wychowanków. Jest to organizacja która reprezentuje całą społeczność uczniowską. Pracami Samorządu kieruje Rada, która tradycyjnie wybierana jest na początku każdego roku szkolnego. W skład Rady wchodzi: przewodniczący, zastępca, sekretarz, skarbnik, a także członkowie sekcji organizacyjno- porządkowej i kulturalno- rozrywkowej. Samorząd Wychowanków działa bardzo aktywnie. Na co dzień wspiera funkcjonowanie placówki, realizując zadania wynikające z regulaminu, planu pracy oraz harmonogramu działań doraźnych i okolicznościowych Ośrodka.

Samorząd Wychowanków włącza się w akcje charytatywne i społeczne. Uczniowie każdego roku przystępują do ogólnopolskich akcji „ Góra Grosza”, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, systematycznie opiekują się również Grobem Nieznanego Żołnierza. Ponadto włączają się aktywnie w przygotowania imprez ośrodkowych tj. Otrzęsiny, Walentynki, Andrzejki, wieczorki karaoke, dyskoteki szkolne i wiele innych wspierając swoją pracą nauczycieli i wychowawców. Od kilku lat przedstawiciele Samorządu Wychowanków wraz z opiekunami biorą udział w Powiatowym Forum Samorządów Uczniowskich prezentując swoje dokonania i promując placówkę w środowisku lokalnym. Samorząd Wychowanków w swej działalności stara się realizować zadania wychowawcze, to znaczy wpajać zasady moralności i współżycia społecznego, rozwijać swoje zainteresowania, uczestniczyć w planowaniu czasu wolnego wychowanków, kształtować motywację podejmowanych działań oraz wiązać działalność ze środowiskiem lokalnym.