Szkolne Koło Turystyczno Krajoznawcze „LOKOMOTYWA” zostało założone w 2004 r. 

Celami organizacji są:

1) Integracja młodzieży niepełnosprawnej ze społecznością.

2) Uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody.

3) Poznawanie dziedzictwa narodowego, tradycji i kultury.

4) Zdobywanie wiedzy dotyczącej krajoznawstwa i turystyki szkolnej.

5) Wdrażanie do zdrowego i aktywnego spędzania czasu.

 

Zadania:

1) Umożliwienie turystom i krajoznawcom zrzeszenie się w PTTK i korzystania w pierwszej kolejności z wszelkich form działalności Towarzystwa.

2) Promowanie zdrowego stylu życia poprzez czynny udział członków w imprezach szkolnych wynikających z Programu Promocji Zdrowia (pomoc w przygotowaniach i organizacji).

3) Włączanie się w imprezy organizowane przez Oddział PTTK w Łęczycy.

4) Poznawanie kultury i tradycji różnych regionów Polski poprzez organizowanie wycieczek, kolonii i obozów.

5) Poznawanie najbliższej okolicy poprzez piesze i rowerowe wycieczki w miejsca związane z tradycją i kulturą naszego regionu.

6) Sprawowanie opieki nad pomnikami przyrody.