Głównym celem Stowarzyszenia PTSS „Sprawni-Razem” działającej przy ZPEWiR w Stemplewie jest promocja sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży, a także ochrona zdrowia, rozwijanie sprawności fizycznej, wychowanie poprzez sport, aktywne spędzanie wolnego czasu oraz integracja ze społecznością.
Program obejmuje różne zajęcia oraz organizowanie imprez sportowych, które są dostosowane do potrzeb i możliwości młodzieży oraz przez nich akceptowane. W naszym programie ujętych jest wiele popularnych dyscyplin sportowych, takich jak: piłka nożna, lekkoatletyka, tenis stołowy, koszykówka i siatkówka.
Mając na uwadze dobro wszystkich naszych wychowanków i ich predyspozycje fizyczne, zajęcia i zawody organizujemy w 2 kategoriach wiekowych, dając szansę rywalizacji dzieciom i młodzieży poniżej 16 roku życia oraz powyżej lat 16.
W naszej działalności nie zapominamy również o absolwentach szkół specjalnych, którzy w dalszym ciągu mogą brać udział w treningach i zawodach.