UCHWAŁA POWOŁUJĄCA pdf icon
 STATUT ZPEWIR pdf icon
 PROGRAM  WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY  pdf icon