mgr Ożadowicz Marta - gł. księgowa

mgr Studzińska Edyta - referent ds. adm. i kadr 

Nowakowska Marzenna - sekretarz szkoły

Kunicka Lidia - referent ds. księgowości

Kubiak Monika - magazynier

Prażnowska Patrycja- pomoc biurowa