Osiągnięcia, sukcesy w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych w pierwszym półroczu roku szkolnym 2017/2018

L.p.

Nazwa konkursu, olimpiady, zawodów

Osiągnięcie

1.

Ogólnopolski Konkurs Fundacji Hotele Polskie Dzieciom „Flaga o logo Ośrodka”

I miejsce

2.

Powiatowy konkurs plastyczny „Bajkowy Eko-Miś”

III miejsce

3.

Ekologiczny certyfikat Międzynarodowej  Zielonej Flagi

Certyfikat na trzy lata

4.

I Integracyjny Turniej Piłki Nożnej „Połączeni Pasją”

II miejsce

5.

Konkurs plastyczny „Najbardziej życzliwa twarz św. Mikołaja” Koło

I miejsce

6.

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „W barwach narodowych” - zaprojektuj strój dla polskiego sportowca - Radomsko

II miejsce

III miejsce

Wyróżnienie

7.

VI Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Kultura Bezpieczeństwa” OPIP Łódź

III miejsce

Wyróżnienie

8.

Ogólnopolski Mityng Olimpiad Specjalnych w Jeździe Konnej Drzonków 2017

Brązowy medal w konkurencji tor przeszkód

IV miejsce w ujeżdżaniu

9.

Szkolny Konkurs Ładnego Pisania

I miejsce

II miejsce

III miejsce

10.

II Festiwalu Kolęd Szkół Specjalnych zorganizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim

III miejsce

11.

II Konkurs Plastyczny na plakat promujący bezpieczną pracę w rolnictwie dla uczniów klas gimnazjalnych organizowany przez Oddział Regionalny KRUS w Łodzi

Wyróżnienie

Dzień 29 listopada 2017 r. był dla Marty Zielińskie i Sebastiana Kwiatkowskiego – uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Stemplewie – czasem radości i satysfakcji. Uczniowie ci wzięli udział w VI Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Kultura Bezpieczeństwa” zorganizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym z terenu województwa łódzkiego. Tematyka zgłoszonych prac obejmowała szeroko rozumiane zagadnienia kultury bezpieczeństwa – prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i zasad udzielania pierwszej pomocy.

Na konkurs wpłynęło 86 prac konkursowych wykonanych przez 79 uczniów z 31 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego. Komisja konkursowa postanowiła przyznać 3 nagrody główne oraz  12 wyróżnień. Przy ocenie wykonanych prac uwzględniano walory edukacyjne i artystyczne oraz oryginalność, a także zawarte w pracach przesłanie dotyczące kultury bezpieczeństwa. I tutaj wielka niespodzianka, ponieważ praca Sebastiana pt. „Na skóry oparzenie lej zimną wodę nieskończenie” została wyróżniona, a praca Marty pt. „Dźwigaj z głową” zdobyła III miejsce.

Laureaci prac otrzymali cenne nagrody rzeczowe, a uczniowie wyróżnieni – gadżety promocyjne. Nagrodzone i wyróżnione prace uczniów posłużyły do opracowania kalendarza ściennego na 2018 rok. Kalendarze te otrzymali uczniowie, opiekunowie prac oraz szkoły uczestniczące w konkursie plastycznym. Kalendarze będą też wręczane laureatom innych działań prewencyjnych i konkursów organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.

Gratulujemy uczniom tak wielkiego wyróżnienia i zapewniamy, że z dumą będziemy przewracać kolejne karty kalendarza w 2018 roku. 

W dniu 27.11.2017r.Wiktoria Piaseczna z Oddziału Przedszkolnego w ZPWEIR w Stemplewie odebrała w Bibliotece Pedagogicznej w Łęczycy wyróżnienie za wykonanie pracy plastycznej z materiałów wtórnych „Bajkowy Eko-Miś”. Gratulacje dla małej artystki.

Uczniowie naszej placówki wzięli udział w konkursie organizowanym przez Fundacje Hotele Polskie Dzieciom, pt.: „FLAGA I LOGO OŚRODKA”. Celem konkursu było promowanie powstającego ośrodka hipoterapii dla dzieci z autyzmem. Zadaniem konkursowe polegało na zaprojektowaniu i narysowaniu plakatu przedstawiającego logo i flagę ośrodka hipoterapii. Nasi wychowankowie umieścili  na plakacie wszystkie elementy wymagane przez organizatora.

Czekaliśmy z niecierpliwieniem na wyniki konkursu mając nadzieję, iż nasze prace zdobędą w konkursie nagrodę specjalną Grand Prix. Gdzie nagrodą była 6-dniowa wycieczka z atrakcjami do Kawęczynka koło Szczebrzeszyna. Nasza praca zajęła pierwsze miejsce!!! To dla naszych wychowanków wielki sukces. M i B Zielonka - ( opiekunowie projektu)

Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie po raz trzeci zdobył Zieloną Flagę.

W roku szkolnym 2016/2017 Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie po raz trzeci przystąpił do Programu Szkoły dla Ekorozwoju i zdobył ekologiczny certyfikat Międzynarodowej Zielonej Flagi. Tym razem nie na rok, ale na trzy lata. Tytuł ten, nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools, w którym uczestniczy ponad 15000 szkół z 53 krajów Europy, a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jako jedyna jest uprawniona do nadawania certyfikatu Zielonej Flagi. Certyfikaty te są przyznawane w Polsce przez Kapitułę Programu Szkoły dla Ekorozwoju na rok lub na trzy lata i mają zachęcać do ciągłego doskonalenia i rozwoju inicjatyw ekologicznych i odnawiania certyfikatu w kolejnych latach.
Prowadzone przez Placówkę działania „w drodze po Międzynarodową Zieloną Flagę” polegały na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej i środowiska lokalnego na temat odpowiedzialnej konsumpcji, zrównoważonej gospodarki odpadami w szkole i jej otoczeniu. Dzięki realizacji tego programu dzieci uczestniczyły w wielu ciekawych zajęciach, akcjach, konkursach i wycieczkach organizowanych przez nauczycieli i wychowawców. Szczególną uwagę w tym roku zwrócono na odpady i bioróżnorodność.
Uzyskanie certyfikatu jest uwieńczeniem prowadzonych systematycznie proekologicznych działań w Stemplewie. Jest to ogromne wyróżnienie dla Placówki.
Bardzo się cieszymy i z przyjemnością przystąpimy do Programu Szkoły dla Ekorozwoju za trzy lata.
koordynator Programu Szkoły dla Ekorozwoju
Marzena Cebulska