Uczniowie naszej placówki wzięli udział w konkursie organizowanym przez Fundacje Hotele Polskie Dzieciom, pt.: „FLAGA I LOGO OŚRODKA”. Celem konkursu było promowanie powstającego ośrodka hipoterapii dla dzieci z autyzmem. Zadaniem konkursowe polegało na zaprojektowaniu i narysowaniu plakatu przedstawiającego logo i flagę ośrodka hipoterapii. Nasi wychowankowie umieścili  na plakacie wszystkie elementy wymagane przez organizatora.

Czekaliśmy z niecierpliwieniem na wyniki konkursu mając nadzieję, iż nasze prace zdobędą w konkursie nagrodę specjalną Grand Prix. Gdzie nagrodą była 6-dniowa wycieczka z atrakcjami do Kawęczynka koło Szczebrzeszyna. Nasza praca zajęła pierwsze miejsce!!! To dla naszych wychowanków wielki sukces. M i B Zielonka - ( opiekunowie projektu)

Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie po raz trzeci zdobył Zieloną Flagę.

W roku szkolnym 2016/2017 Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie po raz trzeci przystąpił do Programu Szkoły dla Ekorozwoju i zdobył ekologiczny certyfikat Międzynarodowej Zielonej Flagi. Tym razem nie na rok, ale na trzy lata. Tytuł ten, nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools, w którym uczestniczy ponad 15000 szkół z 53 krajów Europy, a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jako jedyna jest uprawniona do nadawania certyfikatu Zielonej Flagi. Certyfikaty te są przyznawane w Polsce przez Kapitułę Programu Szkoły dla Ekorozwoju na rok lub na trzy lata i mają zachęcać do ciągłego doskonalenia i rozwoju inicjatyw ekologicznych i odnawiania certyfikatu w kolejnych latach.
Prowadzone przez Placówkę działania „w drodze po Międzynarodową Zieloną Flagę” polegały na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej i środowiska lokalnego na temat odpowiedzialnej konsumpcji, zrównoważonej gospodarki odpadami w szkole i jej otoczeniu. Dzięki realizacji tego programu dzieci uczestniczyły w wielu ciekawych zajęciach, akcjach, konkursach i wycieczkach organizowanych przez nauczycieli i wychowawców. Szczególną uwagę w tym roku zwrócono na odpady i bioróżnorodność.
Uzyskanie certyfikatu jest uwieńczeniem prowadzonych systematycznie proekologicznych działań w Stemplewie. Jest to ogromne wyróżnienie dla Placówki.
Bardzo się cieszymy i z przyjemnością przystąpimy do Programu Szkoły dla Ekorozwoju za trzy lata.
koordynator Programu Szkoły dla Ekorozwoju
Marzena Cebulska