20 marca 2018 roku w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy odbył się X Regionalny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii 2018” pod hasłem „Jaki znak twój? – Orzeł Biały”.
W konkursie wziął udział uczeń klasy V Szkoły Podstawowej w ZPEWIR w Stemplewie – Michał Grudziński. Celem konkursu było popularyzowanie zasad poprawnej polszczyzny, budzenie szacunku do języka ojczystego, posługiwanie się w piśmie poprawną polszczyzną oraz integracja uczniów szkól specjalnych.
Konkurs miał formę dyktanda i zadań drużynowych. Skład naszej drużyny był jednoosobowy, bo tylko Michał reprezentował ZPEWIR w Stemplewie. W konkursie zajął II miejsce, otrzymał dyplom i nagrody: książkę i głośnik bluetooth.

Osiągnięcia, sukcesy w olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych w pierwszym półroczu roku szkolnym 2017/2018

L.p.

Nazwa konkursu, olimpiady, zawodów

Osiągnięcie

1.

Ogólnopolski Konkurs Fundacji Hotele Polskie Dzieciom „Flaga o logo Ośrodka”

I miejsce

2.

Powiatowy konkurs plastyczny „Bajkowy Eko-Miś”

III miejsce

3.

Ekologiczny certyfikat Międzynarodowej  Zielonej Flagi

Certyfikat na trzy lata

4.

I Integracyjny Turniej Piłki Nożnej „Połączeni Pasją”

II miejsce

5.

Konkurs plastyczny „Najbardziej życzliwa twarz św. Mikołaja” Koło

I miejsce

6.

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „W barwach narodowych” - zaprojektuj strój dla polskiego sportowca - Radomsko

II miejsce

III miejsce

Wyróżnienie

7.

VI Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Kultura Bezpieczeństwa” OPIP Łódź

III miejsce

Wyróżnienie

8.

Ogólnopolski Mityng Olimpiad Specjalnych w Jeździe Konnej Drzonków 2017

Brązowy medal w konkurencji tor przeszkód

IV miejsce w ujeżdżaniu

9.

Szkolny Konkurs Ładnego Pisania

I miejsce

II miejsce

III miejsce

10.

II Festiwalu Kolęd Szkół Specjalnych zorganizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim

III miejsce

11.

II Konkurs Plastyczny na plakat promujący bezpieczną pracę w rolnictwie dla uczniów klas gimnazjalnych organizowany przez Oddział Regionalny KRUS w Łodzi

Wyróżnienie

Dzień 29 listopada 2017 r. był dla Marty Zielińskie i Sebastiana Kwiatkowskiego – uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Stemplewie – czasem radości i satysfakcji. Uczniowie ci wzięli udział w VI Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Kultura Bezpieczeństwa” zorganizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym z terenu województwa łódzkiego. Tematyka zgłoszonych prac obejmowała szeroko rozumiane zagadnienia kultury bezpieczeństwa – prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i zasad udzielania pierwszej pomocy.

Na konkurs wpłynęło 86 prac konkursowych wykonanych przez 79 uczniów z 31 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego. Komisja konkursowa postanowiła przyznać 3 nagrody główne oraz  12 wyróżnień. Przy ocenie wykonanych prac uwzględniano walory edukacyjne i artystyczne oraz oryginalność, a także zawarte w pracach przesłanie dotyczące kultury bezpieczeństwa. I tutaj wielka niespodzianka, ponieważ praca Sebastiana pt. „Na skóry oparzenie lej zimną wodę nieskończenie” została wyróżniona, a praca Marty pt. „Dźwigaj z głową” zdobyła III miejsce.

Laureaci prac otrzymali cenne nagrody rzeczowe, a uczniowie wyróżnieni – gadżety promocyjne. Nagrodzone i wyróżnione prace uczniów posłużyły do opracowania kalendarza ściennego na 2018 rok. Kalendarze te otrzymali uczniowie, opiekunowie prac oraz szkoły uczestniczące w konkursie plastycznym. Kalendarze będą też wręczane laureatom innych działań prewencyjnych i konkursów organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.

Gratulujemy uczniom tak wielkiego wyróżnienia i zapewniamy, że z dumą będziemy przewracać kolejne karty kalendarza w 2018 roku.